Nasza specjalność to audyt, przekształcenia i łączenia firm.


Strona główna

Kancelaria powstała w 2010 r. z połączenia firm audytorskich: KONTEX Sp. z o.o. Wiesława Zapotocznego, Zakładu Weryfikacji Bilansów „REWIDENT” Czesławy Hajdasz i Kancelarii Biegłego Rewidenta „REWIKON” Kazimierza Nowochodzkiego.

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
Wpis na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3611.

Zarząd Spółki składa się z biegłych rewidentów – Partnerów Spółki:
Prezes Zarządu Spółki - Wiesław Zapotoczny
Wiceprezes Zarządu Spółki - Czesława Hajdasz
Wiceprezes Zarządu Spółki - Kazimierz Nowochodzki

Dysponujemy kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, praktyką oraz wiedzą fachową nabytą w trakcie prowadzenia poprzednich firm audytorskich.

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Nowochodzki, Hajdasz, Zapotoczny

SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. Powstańców Warszawy 8K
57-200 Ząbkowice Śl.
e.mail: audyt.nhz@wp.pl
adres www: www.audyt-nhz.pl

2013 KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW Nowochodzki, Hajdasz, Zapotoczny SPÓŁKA PARTNERSKA Projekt:vereri.pl