Nasza specjalność to audyt, przekształcenia i łączenia firm.

KARTA KLIENTA1. Klient

Nazwa jednostki
Adres
Osoba upoważniona do kontaktu (stanowisko i telefon)
Adres e-mail

2. Dane za ostatnie lata obrotowe (w tys. zł)

Rok poprzedniPlan na rok
Przychody ze sprzedaży z działalności podstawowej, operacyjnej i finansowej
Suma bilansowa
Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (liczba osób)
Liczba dostawców i odbiorców (szacunkowo)
Rodzaj podstawowej działalności

3. Czy w roku bieżącym zaszły istotne zmiany organizacyjne? (Tak/Nie)

4. Czy jednostka jest wielozakładowa?

Liczba zakładów
W tym zakładów samodzielnie bilansujących

5. Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane? (Tak/Nie)

6. Okres podlegający badaniu

7. Preferowany termin zakończenia badania

8. Czy przeprowadzono badanie za rok ubiegły
(rodzaj wydanej opinii)?

9. Jaki okres obejmowała ostatnia kontrola podatkowa?

2013 KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW Nowochodzki, Hajdasz, Zapotoczny SPÓŁKA PARTNERSKA Projekt:vereri.pl