Nasza specjalność to audyt, przekształcenia i łączenia firm.


Kontakt

Firma

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW


Nowochodzki, Hajdasz, Zapotoczny
SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Powstańców Warszawy 8K
57-200 Ząbkowice Śl.

zarejestrowana w KRS pod numerem 0000358641
prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

NIP: 8871792184 REGON: 021287784
Numer wpisu na listę KIBR : 3611

e.mail: audyt.nhz@wp.pl
adres www: audyt-nhz.pl

Partnerzy

Wiesław Zapotoczny

Prezes Zarządu
e.mail: kontex.zapotoczny@wp.pl
tel. +48 604279997; +48 748191643

Czesława Hajdasz

Wiceprezes Zarządu
e.mail: rewidenthajdasz@biz.pf.pl
tel. +48 500206839; +48 748156028

Kazimierz Nowochodzki

Wiceprezes Zarządu
e.mail: knowochodzki@wp.pl
tel. +48 698802274; +48 74 8416892

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz szybko zadać pytanie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

* pola wymagane

Karta klienta

W celu otrzymania szczegółowej oferty prosimy o wypełnienie Karty Klienta:


KARTA KLIENTA1. Klient

Nazwa jednostki
Adres
Osoba upoważniona do kontaktu (stanowisko i telefon)
Adres e-mail

2. Dane za ostatnie lata obrotowe (w tys. zł)

Rok poprzedniPlan na rok
Przychody ze sprzedaży z działalności podstawowej, operacyjnej i finansowej
Suma bilansowa
Wynik finansowy netto
Liczba zatrudnionych (liczba osób)
Liczba dostawców i odbiorców (szacunkowo)
Rodzaj podstawowej działalności

3. Czy w roku bieżącym zaszły istotne zmiany organizacyjne? (Tak/Nie)

4. Czy jednostka jest wielozakładowa?

Liczba zakładów
W tym zakładów samodzielnie bilansujących

5. Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane? (Tak/Nie)

6. Okres podlegający badaniu

7. Preferowany termin zakończenia badania

8. Czy przeprowadzono badanie za rok ubiegły
(rodzaj wydanej opinii)?

9. Jaki okres obejmowała ostatnia kontrola podatkowa?


2013 KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW Nowochodzki, Hajdasz, Zapotoczny SPÓŁKA PARTNERSKA Projekt:vereri.pl