Nasza specjalność to audyt, przekształcenia i łączenia firm.


Polityka Kancelarii

Misją Kancelarii jest świadczenie profesjonalnych usług pozwalających uzyskiwanie klientom zadowolenia z realizacji zleconych nam usług w ramach obowiązującego systemu prawnego, stałe podnoszenie jakości usług, regularny i właściwy kontakt z klientem, profesjonalizm poparty uczciwością, sumiennością i otwartością na konsultacje.

Wartościami Kancelarii są: doświadczenie,
kompetencje i kwalifikacje osób zatrudnionych i współpracujących.

W Kancelarii funkcjonuje system kontroli jakości, gwarantujący uzasadnioną pewność, że Kancelaria i jej personel przestrzega zawodowe standardy, regulacje i wymogi prawne, a opinie i raporty sporządzane przez biegłych rewidentów są odpowiednie do danych okoliczności.

Kancelaria Biegłych Rewidentów jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Nowochodzki, Hajdasz, Zapotoczny

SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. Powstańców Warszawy 8K
57-200 Ząbkowice Śl.
e.mail: audyt.nhz@wp.pl
adres www: www.audyt-nhz.pl

2013 KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW Nowochodzki, Hajdasz, Zapotoczny SPÓŁKA PARTNERSKA Projekt:vereri.pl