Nasza specjalność to audyt, przekształcenia i łączenia firm.


Nasz Zespół

Tworzymy zespół biegłych rewidentów posiadających długoletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług audytorskich dla jednostek z różnych sektorów gospodarczych.


Wiesław Zapotoczny - biegły rewident nr 8747. Absolwent Akademii Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu. Tytuł dyplomowanego biegłego księgowego uzyskał w 1985 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie finansów, rachunkowości oraz zarządzaniu firmami. Pracował na stanowiskach głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu spółek kapitałowych. W latach 1995-2010 r. prowadził „KONTEX” Sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Audytor wielu znaczących jednostek i doradca w zakresie rachunkowości i podatków w kilku firmach. Jako biegły rewident dokonywał wyceny firm, przygotowywał plany przekształceń i połączeń spółek kapitałowych i osobowych, zakładów budżetowych, przedsiębiorstw komunalnych i państwowych, był także powoływany przez Sąd Rejonowy KRS we Wrocławiu do opiniowania planów połączenia i przekształceń spółek.

Czesława Hajdasz - biegły rewident nr 1201. Tytuł dyplomowanego biegłego księgowego uzyskała w 1988 roku. W latach 1969 - 1995 pracowała na stanowisku Głównego Księgowego. W latach 1993-2010 prowadziła Zakład Weryfikacji Bilansów ”Rewident” - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Współpracowała z innymi firmami audytorskimi w badaniach sprawozdań finansowych, między innymi, w roku 2009 Narodowego Fundusz Ochrony Zdrowia. Doradca w zakresie finansów, rachunkowości i podatków w wielu jednostkach. Posiada tytuł zawodowy ”dyplomowany księgowy”- numer rejestru 058.

Kazimierz Nowochodzki - biegły rewident nr 7468. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Tytuł dyplomowanego biegłego księgowego uzyskał w 1986 roku. W latach 1975-1998 pracował w organach kontroli skarbowej (w tym jako wicedyrektor Izby Skarbowej i dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej). Od roku 1999 wykonuje wyłącznie zawód biegłego rewidenta przeprowadzając badania sprawozdań finansowych i wyceny podmiotów o różnych formach prawnych i organizacyjnych. W latach 2006-2010 prowadził Kancelarię Biegłego Rewidenta „Rewikon” - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Był powoływany przez Sąd Rejonowy KRS we Wrocławiu do opiniowania planów przekształceń i połączeń spółek. Posiada tytuł zawodowy ”dyplomowany księgowy”- numer rejestru 388.
.

Badania sprawozdań finansowych i inne usługi poza wymienionymi partnerami wykonują także inni biegli rewidenci zatrudnieni w Kancelarii, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe:

  • w służbach księgowo-finansowych,
  • w służbach skarbowych,
  • w pracy rewizyjnej i kontrolnej.

.

2013 KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW Nowochodzki, Hajdasz, Zapotoczny SPÓŁKA PARTNERSKA Projekt:vereri.pl